2019-05-16 Tarptautinio projekto dalyvių susitikimas

2019 m. gegužės 15-16 dienomis vyko antrasis Erasmus + finansuojamo MENNET projekto dalyvių susitikimas

Projekte dalyvauja 6 institucijos iš keturių šalių: Lietuvos, Norvegijos, Ispanijos ir Rumunijos. Lietuvai atstovauja Kauno technologijos universitetas, Baltijos edukacinių technologijų institutas (BETI) ir Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC), atstovaujantis Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijai (LSMCVA). VSMC už projekto vykdymą atsakinga anglų kalbos vyresnioji mokytoja Ana Tymčiuk.

Projektą, kurio tikslas – parengti mokymosi programą ir mentorystės platformą, koordinuoja BETI.

Susitikimo metu buvo aptarta pirmoji įvykdyta projekto dalis, kai dalyviai turėjo sukurti keturių kompetencijų – skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir kompiuterinio raštingumo – vertinimo įrankį. Tai įžanginė, esamą besimokančių suaugusiųjų žinių lygį įvertinanti, mokymosi programos dalis. Programą sudarys 4 moduliai, atitinkantys 4 minėtas kompetencijas, jos trukmė turėtų būti ne trumpesnė negu 32 valandos. Susitikimo dalyviai detaliai aptarė modulių struktūrą, skaitmenines galimybes, leidžiančias ekspertams tinkamai parengti užduotis ir užtikrinančias mentorių platformos veiklą.

                      Susitikimas vyko draugiškoje ir konstruktyvioje atmosferoje; neliko neatsakytų klausimų ir neišspręstų problemų.