2019-06-13 Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Birželio 13 d. gimnazijoje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Istorijos mokytoja trumpai priminė, kodėl ši diena yra minima ir kodėl vėliavas keliame perrištas juodais kaspinais. Žuvusių tremtinių ir politinių kalinių atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

Renginio metu III C klasės mokinė pristatė trumpalaikį mokyklinį istorijos projektą „Lietuvių gyvenimas tremtyje“. 1941 m. birželio 14 d., 3 val. nakties, enkavedistai pradėjo masinius areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. jos piliečių. Įvairiose Sibiro vietose tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kitus sunkius fizinius darbus. Be to, juos vargino Sibiro šaltis, tremtiniams patiems teko statytis būstus.

Vėliau vyko dokumentinio filmo „Ledo vaikai“ peržiūra. Iš Lietuvos buvo ištremta 32 tūkstančiai vaikų. Sulaukę vos šešerių, jie turėjo dirbti sunkų fizinį darbą 12-14 valandų per parą. Daug vaikų tremtyje žuvo. Gyvenimas Sibire buvo labai sunkus, tačiau vaikai vis vien siekė mokslo ir noriai ėjo į mokyklas.

Masinis Lietuvos piliečių trėmimas prasidėjo 1941 m. birželio 14 d. ir tęsėsi iki 1953 m. Per šį laikotarpį buvo ištremta apie 300 tūkstančių Lietuvos gyventojų.

Parengė istorijos mokytoja metodininkė Anžela Jablonskaitė