Skaitmeninis bendradarbiavimas suaugusiųjų švietime

IKT tapo neatsiejama šiuolaikinio pasaulio dalimi, o skaitmeninių naujovių netrūksta ir švietime. Tačiau koks vis dėlto galėtų būti IKT vaidmuo švietime? Mes tikime, kad IKT turėtų sudaryti galimybes vystyti bendradarbiavimo įgūdžius, perduodant informaciją ir žinias tarp besimokančiųjų ir mokytojų.

Gimnazija šiais metais laimėjo NORDPLUS’o programos projektą, kurio metu dalyviai ketina kritiškai apmąstyti ir išbandyti įvairius skaitmeninius mokymosi įrankius, įvertinti jų efektyvumą ir pačius tinkamiausius įtraukti į mokymo(si) procesą. Vykdant projekto veiklas paaiškės, kaip mokytojai galėtų efektyviai integruoti skaitmenines technologijas į savo praktiką ir skatinti bendradarbiavimą mokymosi srityje.

Projekto veiklas vykdysime etapais, o pagrindinis jų tikslas turėtų būti siekis ugdyti besimokančiųjų mokymosi bendradarbiaujant įgūdžius atsižvelgiant į šias penkias skaitmenines kompetencijas: Informacija / Komunikacija / Turinio kūrimas / Sauga / Problemų sprendimas, kurios buvo apibrėžtos 2016 metais leidinyje „Europos skaitmeninių kompetencijų piliečiams sandara“ (The European Digital Competence Framework for Citizens, 2016). Projektas truks 2 metus (2019–2021 m.). Trys institucijos iš Lietuvos, Švedijos ir Estijos, kurios aktyviai dalyvauja suaugusiųjų švietime, bendradarbiaus įgyvendindamos projekto tikslus.

Pagrindinis projekto rezultatas: parengta interaktyvi skaitmeninė knyga, kurioje bus pateikiami skaitmeniniai įrankiai, skatinantys mokymąsi bendradarbiaujant, ir rekomendacijos pedagogams, kaip įtraukti skaitmenines priemones į jų mokymo strategijas.

Parengė vyresn. anglų kalbos mokytoja Ana Tymčiuk