2019-09-26 Minėjome Europos kalbų dieną

Garsus XIX amžiaus lietuvių poetas, kalbininkas, kunigas Antanas Baranauskas teigė: „Kalba yra žmogaus dvasios organas, žmogaus minties ir jausmo išraiška, ja kalbančios genties visuomeninio ir privačiojo gyvenimo veidrodis, intelektualinių ir moralinių vertybių saugykla, ryšys, siejantis laiką ir erdvę, vienijantis visas kartas ir asmenybes, individus, ir kartu – gyvas, tradicinis svarbiausių įvykių ir tarpusavio santykių metraštis.“

Stengdamiesi pabrėžti savo centro išskirtinumą (jame mokosi įvairių tautybių mokiniai, kurių gimtoji kalba yra lietuvių, lenkų, rusų, ir kitataučiai, besimokantys lietuvių valstybinės kalbos), VSMC mokiniai kasmet mini Europos kalbų dieną.

Šiais metais nusprendėme pasitikrinti, ką žinome apie Europos ir pasaulio kalbas. Po trumpo pristatymo renginio dalyviai buvo pakviesti dalyvauti viktorinoje „Kalba – langas į pasaulį“. Dalyviai, susiskirstę į grupes, aktyviai atsakinėjo į klausimus ir demonstravo geras žinias apie kalbas, jų vartojimą ir paplitimą pasaulyje. Nors klausimai nebuvo sunkūs, tačiau painūs, todėl kartais teko ir galvas pasukti svarstant, kuris atsakymas teisingas.

Netikėti atradimai ir įgytos žinios praplėtė viktorinos dalyvių akiratį ir suteikė daug gerų emocijų!

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Oksana Aleknavičius