Pradėjome įgyvendinti naują tarptautinį projektą

Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio VSMC mokytojai įgyvendina ERASMUS+ finansuojamą projektą „Edukacinių aplinkų, skatinančių suaugusiųjų mokymąsi ir mažinančių atotrūkį, plėtojimas“ („Developing educational environments that encourage adult learning and reduce the gap“) 2019-1-LT01-KA104-060344.

2019 m. spalio 21-25 dienomis mokytojai tobulins kvalifikaciją dalyvaudami mokymuose „Mūsų klasė – visas pasaulis: muziejai ir kultūriniai žemėlapiai“ („The world, our classroom: museums and cultural landscapes“) Graikijoje, Pirėjaus mieste. Mokymai skirti tobulinti netradicinių pamokų mokymo metodus, išmokti kurti edukacines programas netradicinėse erdvėse, išmokti rengti ir įgyvendinti neformaliojo ugdymo programų vertinimo veiklą, sukurti savo aplankus su edukacinėmis programomis lankytinose vietose. Kitų mobilumų, kurie vyks 2019 m. lapkričio 11-15 dienomis taip pat Graikijoje, Pirėjaus mieste, dalyviai tobulins kvalifikaciją mokymuose „IKT švietime“ (ICT in Education). Mokymai skirti plėsti pedagoginių darbuotojų kompetenciją IKT taikymo srityje ir skatinti jų įtraukimą į kasdienį ugdymo procesą.

Mokymų metu mokytojai keisis gerąja patirtimi su kolegomis iš kitų šalių, pasisems naujų žinių tarpkultūrinėje aplinkoje ir įgis teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, gebės atrasti ir plėtoti įvairias edukacines aplinkas už mokyklos ribų. Po mokymų ugdymo turinys bus atnaujinamas ir papildytas naujais mokymo metodais, priemonėmis. Mokytojai įgytas žinias ir patirtį naudos darbe, dalysis naujovėmis su kolegomis, įvairins ugdymo procesą, tobulins mokymo metodus, naudosis naujomis IKT priemonėmis, išnaudos miesto ir kultūrines erdves kurdami patrauklų ugdymo turinį ir analizuos grįžtamąjį ryšį. Gautas žinias ir įgūdžius mokytojai perteiks centro/miesto/šalies suaugusiųjų įstaigų pedagoginiams darbuotojams.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Oksana Aleknavičius