2019-10-15 Edukacinė ekskursija-pamoka „Senosios literatūros kūrėjų pėdsakai Vilniaus senamiestyje“

Spalio 15 dieną VSMC IVC klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje ekskursijoje-pamokoje „Senosios literatūros kūrėjų pėdsakai Vilniaus senamiestyje“, kurią organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Oksana Aleknavičius ir bibliotekininkė Jolanta Likšienė.

Pamokos metu mokiniai ir mokytojos apsilankė Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kurioje minint jos 100-mečio jubiliejų visuomenei pristatomi patys vertingiausi, įdomiausi, reikšmingiausi XIV–XXI a. dokumentai: knygos, rankraščiai, žemėlapiai, fotografijos, natos, šelako plokštelės. Ne vienas parodos eksponatas yra įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Šimtmetį kaupta ir saugota dokumentinio paveldo visuma lankytojams pristatoma pirmą kartą. Parodos pavadinimui pasirinkta antikos laikų sentencija „Verba volant, scripta manent“ pabrėžia išsaugoto dokumentinio paveldo reikšmę, nes žodžiai nuskrenda, o raštas lieka.

Parodoje pasitelkiant įvairaus žanro ir formų eksponatus kuriamas įvairialypis pasakojimas apie Lietuvos kultūros istoriją. Mokiniai turėjo progą sužinoti, kokios seniausios knygos saugomos Nacionalinėje bibliotekoje, kas yra inkunabulai ir paleotipai, prisiminti, koks buvo Vilniaus, kaip daugiakultūrės ir daugiatautės sostinės, vaidmuo Lietuvos kultūroje, kaip plėtojosi lietuvių kalba, šalies politika ar keitėsi kasdienybė, susipažinti su išskirtiniais muzikos veikalais, unikaliomis šelako plokštelėmis ir ritinėliais pianolai, senąja fotografija, taip pat su populiariausiais ir smalsumą žadinančiais – curiositas – veikalais: „sukaustytąja knyga“ ir miniatiūrinėmis knygelėmis.

Ekskursijos pabaigoje aplankėme ir VU kompleksą, kur prisiminėme K. Donelaitį – lietuvių grožinės literatūros pradininką, ir vieną iš garsiausių XVII amžiaus lietuvių poetų, rašiusių lotynų kalba – M. K. Sarbievijų.

 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Oksana Aleknavičius