2019-12-4 Erasmus+KA2 programos projektas „Bendravimo įgūdžiai suaugusiųjų švietime“

Patirtis

VSMC vykdo Erasmus +KA2 strateginės partnerystės projektą, kurio tikslas yra ugdyti  tarpasmeninius bendravimo įgūdžius.

Projekte dalyvauja 6 šalys:

  1. „TERRAM PACIS“ – jaunimo švietimo ir mokymosi centras, Norvegija.
  2. „Neotalentway“– suaugusiųjų profesinio mokymo ir įdarbinimo centras, Ispanija. 
  3. „Macibu centrs EVA-93“– suaugusiųjų mokymo centras, Latvija.
  4. „Jafnréttishús“– užsieniečių integracijos, kalbų mokymo centras, Islandija.
  5. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras– suaugusiųjų gimnazija, Lietuva.
  6. „Il Afet ve Acil Durum Mudurlugu (Denizli)“ – ekstremalių situacijų valdymo  įstaiga, Turkija.

Koordinuoja projektą „TERRAM PACIS“, Norvegija.

Pasiekimai

Gruodžio 3-4 dienomis įvyko pirmasis projekto dalyvių susitikimas. Šio susitikimo metu partneriai pristatė savo institucijų veiklos ypatybes, suaugusiųjų švietimo sistemas, išsiaiškino veiklų projekte detales ir nustatė veiklų atlikimo terminus.

Susitikimas buvo konstruktyvus – koordinatorius atsakė į visus iškilusius klausimus, partneriai artimiau susipažino vieni su kitais ir tolimesnis darbas, atrodo, nebetoks sudėtingas.

Tolimesnis darbas

Leidinys apie tarpasmeninio bendravimo įgūdžių ugdymo iššūkius švietimo srityje.

O kitas žingsnis šiame projekte – atvirų konsultacijų metu išsiaiškinti, ką  suaugusiųjų švietėjai jau žino apie tarpasmeninių bendravimo įgūdžių bei socialinio emocinio ugdymo svarbą, ir ko gi jiems vis dar trūksta. Šių konsultacijų išvados taps leidinio apie tarpasmeninio bendravimo įgūdžių ugdymo iššūkius švietimo srityje turinio pagrindu.

Ir dar būtinas disclaimer:

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

Parengė anglų kalbos vyresn. mokytoja Ana Tymčiuk