PADĖKA

Širdingai dėkojame visai centro bendruomenei: mokiniams, mokytojams ir darbuotojams, prisidėjusiems prie labdaros akcijos „Pabūk gerumo angelu“ ir pradžiuginusiems bei parėmusiems Žvėryne gyvenančią šeimą.

VSMC centro taryba