Erasmus+ KA1 projektas „Edukacinių aplinkų, skatinančių suaugusiųjų mokymąsi ir mažinančių atotrūkį, plėtojimas“

 

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. VSMC komanda įgyvendina ERASMUS+ KA1 projektą „Edukacinių aplinkų, skatinančių suaugusiųjų mokymąsi ir mažinančių atotrūkį, plėtojimas“ („Developing educational environments that encourage adult learning and reduce the gap“) 2019-1-LT01-KA104-060344.

2019 m. lapkričio 11-15 d. VSMC tiksliųjų, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja, matematikos mokytoja Jolanta Paškevičienė ir bibliotekininkė Jolanta Likšienė dalyvavo mokymuose “IKT švietime” Graikijoje. Mokymai skirti plėsti pedagoginių darbuotojų kompetenciją informacinių komunikacinių technologijų taikymo srityje ir skatinti jų įtraukimą į kasdienį ugdymo procesą. Pagrindinės mokymų temos: el. aplankų bei dienoraščių kūrimas (e-potfolio, blogs, Wikis), mokymosi valdymo sistemos (Moodle), atviros prieigos švietimo tūrinys (MOOCs), mokymasis žaidžiant, mokomosios simuliacijos ir papildytos realybės galimybės, Google Apps įrankių taikymas mokymo(si) procese. Mokymų metu dalyviai keitėsi gerąja patirtimi su kolegomis iš kitų šalių, įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kaip atnaujinti ir papildyti ugdymo turinį naujais IKT mokymo metodais ir priemonėmis.

Mokymus organizavo IDEC – Lifelong Learning Centre (Mokymosi visą gyvenimą centras). Kiekvienas dalyvis gavo mokymų organizacijos išduotą sertifikatą bei Europass mobilumo dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie įgytą tarptautinę patirtį dalyvaujant mokymuose.

                                                                                                           

                                                                                                        Bibliotekininkė Jolanta Likšienė