Pamoka VGTU elektronikos fakultete

Vasario 27 d. įvyko matematikos pamoka ,,Įterptiniai kompiuteriai ir jų programavimas – moderni ir paklausi specialybė“. 3 E ir 4 D klasių mokiniai  aplankė elektronikos fakulteto muziejų, dalyvavo  prof. dr. Algirdo Baškio paskaitoje. Taip pat dalyvavo dėstytojų ir studentų parengtoje robotikos modelių darbų parodoje. Mokiniams paliko didelį įspūdį tiek pats fakultetas, tiek pokalbis su žymiais mokslininkais.

Matematikos vyresn. mokytoja Olga Travkina