2020-03-09 Paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį

Kovo 9 dieną VSMC salėje susirinkome ypatinga proga – švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ojo gimtadienio. Šventėje dalyvavo VSMC bendruomenė ir mokyklinio integruoto projekto „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis. Kuriame Lietuvą kartu“ dalyviai.

Minėjimą pradėjome tradiciškai sugiedodami Lietuvos valstybės himną. Centro direktorė Natalja Kimso pasveikino susirinkusius linkėdama optimistiškai, kantriai ir drąsiai siekti savo užsibrėžtų tikslų. Direktorė pabrėžė, kaip svarbu rūpintis valstybe ir vienas kitu bei būti stipriems ir vieningiems. Po sveikinio žodžių šventės dalyviai peržiūrėjo trumpą dokumentinį filmą „Kovo 11-oji“, skirtą 1990 m. įvykiams prisiminti. Iškilmingosios renginio dalies pabaigoje IVh klasės mokiniai padeklamavo S. Gedos eilėraštį „Sakmė apie pasaulio medį“.

Po prasmingų žodžių apie Lietuvą prasidėjo antroji renginio dalis – mokyklinio integruoto projekto „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis. Kuriame Lietuvą kartu“ pristatymas. Šis projektas buvo skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui paminėti ir pagilinti mokinių žinias apie Lietuvos politinius, mokslinius, kultūrinius, tautinių mažumų (rusų, lenkų) pasiekimus 30-ties metų laikotarpiu. Pirmasis pranešimas buvo skirtas svarbiausių politinių įvykių apžvalgai atkurtoje Lietuvos valstybėje. Vėliau pristatyti pranešimai apie Lietuvos gamtos ir tiksliųjų mokslų laimėjimus, pasiekimus lietuvių kalbos ir literatūros srityje, tautinių mažumų (rusų, lenkų) padėtį Lietuvoje, dailės ir architektūros raidą ir žymiausius Lietuvos filosofus. Visi projekto pranešimai buvo įdomūs ir informatyvūs, nes įvairiais aspektais aptarti įvairūs Lietuvos visuomenės, valstybės ir kultūros pasiekimai.

Bendruomenės vardu dar kartą sveikiname su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-uoju gimtadieniu, labai džiaugiamės šia švente ir tikimės, kad kitas neprikausomos valstybės gyvenimo trisdešimtmetis bus toks pats turiningas ir įdomus!

Istorijos mokytoja metodininkė Anžela Jablonskaitė