2020-03-16

Mieli bendruomenės nariai, informuojame, kad vadovaujantis 2020 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolu Nr. 12 ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl pavasario (Velykų) atostogų laiko pakeitimo“ Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras skelbia pavasario (Velykų) atostogas nuo 2020 m. kovo 16 iki 27 d.