Informacinė žinutė mokiniams

Mieli mokiniai,

nuo šio pirmadienio (kovo 30 dienos) yra atnaujinamas ugdymo procesas, kuris vyks tik nuotoliniu būdu. Pamokų medžiaga ir atsiskaitymo užduotys bus skiriamos el. dienyne ir nuotolinio mokymosi aplinkoje Moodle.

Vardus ir slaptažodžius, reikalingus prisijungti prie abiejų platformų, galite gauti iš klasės auklėtojų. Jūsų pareiga yra kuo dažniau dalyvauti nuotolinėse pamokose pagal pamokų tvarkaraštį (arba kitu jums patogiu laiku), savarankiškai ir sąžiningai atlikti užduotis ir laiku už jas atsiskaityti. Be abejo, jūsų dalyvavimas pamokose  bus žymimas dienyne. Būtinai palaikykite ryšį su klasės auklėtoju.

Kilus klausimams ar nepavykus prisijungti prie pamokų medžiagos pirmiausia kreipkitės į dalyko mokytoją parašydami žinutę Moodle aplinkoje ar el. Dienyne, taip pat rašykite el. paštu ar kitais mokytojo pasiūlytais būdais. Skambinkite ar rašykite sms žinutę auklėtojui, bendraukite el. paštu.

Pagalbos galite kreiptis į mokytojus, konsultuojančius nuotolinio mokymo(si) klausimais, kurių kontaktai yra nurodyti VSMC tinklapyje.

Konkrečius vaizdo įrašus su reikalingomis instrukcijomis galite rasti čia: