2020-04-12

Prisikėlimo rytas –
Pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdis
Tyram džiaugsmui,
Trims gražiems žodžiams:
Tikėjimui, Vilčiai ir Meilei.

Nuoširdaus tikėjimo
Prisikėlimo stebuklu,
Gamtos ir Žmogaus
atbudimu!
Gražių, šviesių, prasmingų šv. Velykų!

Direktorė Natalja Kimso

Centro tarybos pirmininkė Jolanta Makovska