2020-06-04 Nordplus projektas “Skaitmeninis bendradarbiavimas suaugusiųjų mokyme” „Digital collaboration in Adult Education“

Suaugusiųjų mokymas kelia klausimus, kodėl gi mes grįžtame į mokyklą, ko tikimės iš mokslo ir mokytojo, kokie mūsų vidiniai motyvai, skatinantys tęsti mokymąsi ir ar jų pakaks užbaigti tai, kas buvo pradėta. Mokytojui paveikti mokinio vidinę motyvaciją, veiksnius ar troškimus tam, kad pasiektų rezultatą, nėra lengva, tačiau padėti pajusti mokymosi džiaugsmą yra mūsų didžiausia pareiga. Atlikta nemažai tyrimų apie tai, koks gi yra tas mokyklos/mokytojų vaidmuo siekiant teigiamų mokymosi rezultatų. Ar mokyklos ištekliai ir mokymosi proceso įvairinimas įvedant skaitmeninius įrankius prisideda prie mokymosi rezultatų?

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra collaboration.jpg

Amerikiečių mokslininkai Cohen, Raudenbush ir Ball (2000), tyrinėjantis, kokią įtaką mokymuisi turi ištekliai, naudojami mokyme, jų buvimas ar nebuvimas, teigia, kad mokymosi produktyvumas priklauso nuo to, kaip turinys, mokytojai ir mokiniai bendradarbiauja mokymosi aplinkoje. O kalbant apie IKT, svarbus yra tam tikras balansas tarp mokinių technologijų poreikio ir mokytojo gebėjimų/kompetencijos. Tačiau dar svarbiau yra tai, kaip ir ką mokytojas ir mokiniai daro su turimais ištekliais, o ne tų išteklių pasiekiamumas ir gausa (Resources, Instruction, and Research, David K. Cohen, Stephen W. Raudenbush, Deborah Loewenberg Ball)

Nordplus projekto dalyviai išsikėlė tikslą atrasti būtent tuos išteklius ir įrankius, kurie skatintų mokinių gebėjimą efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti. Šiame projekte svarbus kriterijus yra kokybė, o ne kiekybė. Projekto metu bus išbandyti įvairūs skaitmeniniai įrankiai, kuriuos galima būtų taikyti atliekant užduotis porose arba grupėse, klasėje ar už jos ribų. Įrankiai, skatinantys mokymąsi bendradarbiaujant, taikomi mokant kalbų, dailės dalykų, organizuojant karjeros ugdymo užsiėmimus. Be abejo, dauguma testuojamų IT programų naudojama atliekant ir individualias užduotis, tačiau šio projekto tikslas yra vystyti mokinių gebėjimą efektyviai bendradarbiauti.

Grįžtant prie teiginio, kad ne išteklių pasiekiamumas ir gausa lemia mokymosi sėkmę, o tai, kaip efektyviai jie yra naudojami, projekto dalyviai išskyrė pagrindinius IT įrankių rodiklius:

  1. įrankio pasiekiamumas/diegimo galimybės;
  2. kurių dalykų pamokose juos galima naudoti;
  3. bendradarbiavimo galimybės – darbas grupėse ar porose;
  4. pasiruošimo laikas/turinio kūrimo galimybės;
  5. mokinių įvertinimas.

Kaip ir bet kurioje veikoje, IT taikymas suaugusiųjų mokyme yra laiko reikalaujantis procesas, kurį lydi sėkmė ir nuopolis, jį mokytojas tobulina eksperimentuodamas ir bandydamas įvairius įrankius. Svarbu nepamiršti, kad naujovių nereikia daug, svarbiau atrasti tinkamas. Mes tikime, kad IT turėtų sudaryti galimybes vystyti bendradarbiavimo įgūdžius, perduodant informaciją ir žinias tarp besimokančiųjų ir mokytojų.

Pagrindinis projekto rezultatas: parengta interaktyvi skaitmeninė knyga, kurioje bus pateikiami skaitmeniniai įrankiai, skatinantys mokymąsi bendradarbiaujant, ir rekomendacijos pedagogams, kaip įtraukti skaitmenines priemones į mokymo strategijas.

Parengė vyresn. anglų k. mokytoja Ana Tymčiuk