2020-11-03

Mokytojų, konsultuojančių nuotolinio mokymo (-si) klausimais, kontaktai:

Etikos, istorijos, matematikos mokytojus ir IA, IIA, IIB klasių auklėtojus, mokinius, nepilnamečių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja vyresn. mokytojas      Ričardas Žilinskas – el. paštas  ricardas.zilinskas@vsmc.lt

 

Lietuvių kalbos mokytojus  ir III A, IIIB, III C, IIID, III F klasių auklėtojus, mokinius, nepilnamečių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja mokytoja metodininkė Oksana Aleknavičius – el. paštas  oksana.aleknavicius@vsmc.lt

 

Rusų kalbos, lenkų kalbos, ekonomikos mokytojus ir IVB, IVC, IVF, IV I klasių auklėtojus, mokinius, nepilnamečių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja mokytoja metodininkė Ana Diadiūra – el. paštas ana.diadiura@vsmc.lt

 

Fizikos, dailės, muzikos mokytojus ir IIIE, IVA, IVG, IVH klasių auklėtojus, mokinius, nepilnamečių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja mokytoja metodininkė  Jovita Kavoliūnienė – el. paštas  jovita.kavoliuniene@vsmc.lt

 

Anglų kalbos, vokiečių kalbos mokytojus ir IIIG, IIIH, IVD, IVE klasių auklėtojus, mokinius, nepilnamečių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja vyresn. mokytoja   Ana Tymčiuk – el. paštas  ana.tymciuk@vsmc.lt

 

IKT grupės narius, klasių auklėtojus, mokytojus, mokinius, nepilnamečių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl prieigos prie atvirų internetinių edukacinių duomenų bazių konsultuos bibliotekininkė Jolanta Mačichinienė – el.paštas  jolanta.macichiniene@vsmc.lt

 

Konsultuoja IKT koordinavimo grupės narius bendraisiais ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu klausimais tiksliųjų, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja, matematikos vyresn. mokytoja Jolanta Paškevičienė – tel. +370 69 311 623, el. paštas jolanta.paskeviciene@vsmc.lt ir matematikos bei informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jelena Aleknienė – el.paštas jelena.alekniene@vsmc.lt

 

IT specialistas Artūr Kalčevskij – el. paštas artur.kalcevskij@vsmc.lt sprendžia technologinius ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo klausimus, koordinuoja IKT koordinatorių grupės narių darbą

 

Konsultuoja IKT koordinatorių grupės narius techninio aprūpinimo klausimais ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja Jolita Kubiakovskaja – el.paštas jolita.kubiakovskaja@vsmc.lt