Naudinga informacija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtas algoritmas, kuris gali padėti mokytojams identifikuoti ir efektyviau padėti mokiniams, susiduriantiems su nuotolinio mokymosi metu kylančiomis problemomis.

Algoritmo nuoroda:

https://pagalbamokytis.lt/algoritmas/?fbclid=IwAR2OrSZuiES45XI9DllQKqamR_T_pBTJZu1sVIRfBjLQlTN6r9dAHG3__Ek