Registracija į šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkurso „Kuriu, vadinasi, esu“ baigiamąją konferenciją.

2015 m. balandžio 17 d., 10 val. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre vyks šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkurso „Kuriu, vadinasi, esu“ baigiamoji konferencija „Atradimai“ (preliminari konferencijos programa pridedama). Kviečiame dalyvauti visus lietuvių kalbos mokytojus andragogus.

Maloniai prašome registruotis iš anksto. Registracija vyks iki 2015 m. balandžio 14 d. šiuo adresu lina.sirgediene@vsmc.lt . Laiške nurodykite savo vardą, pavardę ir instituciją. Konkurse dalyvaujantiems mokytojams iš anksto registruotis nereikia.

Visiems konferencijos dalyviams bus išduotos pažymos.

PROGRAMA