Darbo užmokestis

Atsiųsti PDF formatu: Darbo užmokestis 2017 m. IV ketv

Duomenų apie Vilniaus miesto
savivaldybės institucijų, įstaigų ir
įmonių darbuotojų darbo
užmokestį teikimo ir skelbimo
interneto svetainėje tvarkos aprašo
priedas

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras

________________________________________________________________________________

(Vilniaus miesto savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės pavadinimas)

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2016 metai 2017 metai
Direktorius 1
Skyriaus vedėjas 3 830 998
Mokytojas (už etatą) 25 544 753
Psichologas 1
Bibliotekininkas 1
Kompiuterių priežiūros specialistas 1
Vyr. finansininkas 1
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 1
Personalo ir dokumentų poskyrio vedėjas 1
Pastatų priežiūros darbininkas 1
Valytojas, rūbininkas, kiemsargis 3 328 352
Budėtojas – apsaugos darbuotojas, sargas 5 374 422

Direktorė Natalja Kimso

Vyr. finansininkė Danutė Pirtinienė