Darbo užmokestis

Atsiųsti PDF formatu: Darbo užmokestis 2018 m. II ketv

Duomenų apie Vilniaus miesto
savivaldybės institucijų, įstaigų ir
įmonių darbuotojų darbo
užmokestį teikimo ir skelbimo
interneto svetainėje tvarkos aprašo
priedas

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras

________________________________________________________________________________

(Vilniaus miesto savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės pavadinimas)

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017

metai

 

2018 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

II ketv.

 

Direktorius 1
Skyriaus vedėjas 998 3 827
Mokytojas (už etatą) 753 27 632
Psichologas 1
Bibliotekininkas 1
IT specialistas 1
Techninių (IT) priemonių specialistas 2 352
Laborantas 1
Vyr. finansininkas 1
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 1
Personalo ir dokumentų poskyrio vedėjas 1
Pastatų priežiūrėtojas 1
Valytojas, rūbininkas, kiemsargis 352 3 296
Budėtojas – sargas 422 5 457

Vyr. finansininkė Danutė Pirtinienė

Direktorė Natalja Kimso