Darbo užmokestis

Atsiųsti PDF formatu: Darbo užmokestis 2018 m. II ketv

Atsiųsti PDF formatu: Darbo užmokestis 2018 m. III ketv

Duomenų apie Vilniaus miesto
savivaldybės institucijų, įstaigų ir
įmonių darbuotojų darbo
užmokestį teikimo ir skelbimo
interneto svetainėje tvarkos aprašo
priedas

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras

________________________________________________________________________________

(Vilniaus miesto savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės pavadinimas)

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017

metai

 

2018 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

III ketv.

 

Direktorius 1
Skyriaus vedėjas 998 3 864
Mokytojas 753 26 666
Psichologas 1
Bibliotekininkas 1
IT specialistas 1
Techninių (IT) priemonių specialistas 2 340
Laborantas 1
Vyr. finansininkas 1
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 1
Personalo ir dokumentų poskyrio vedėjas 1
Pastatų priežiūrėtojas 1
Valytojas, rūbininkas, kiemsargis 352 3 280
Budėtojas – sargas 422 5 494


Direktorė Natalja Kimso

Vyr. finansininkė Danutė Pirtinienė