>>Instrukcijos prisijungiant prie Nuotolinio mokymo<<

Kaip prisijungti prie nuotolinio mokymo:

1. VSMC puslapyje susirandame skiltį:

2. Pasirenkame “NUOTOLINIS MOKYMAS
3. Naujai pakrautame tinklapyje pasirenkame mygtuką “Microsoft”

4. Naujame lange įvedame individualią “sXXXXXX@vsmc.lt”* paskyrą.
* kiekvienas mokinys veda individualiai gautą iš auklėtojos paskyros informaciją.

5. Laikinas slaptažodis yra individualus kiekvienam vartotojui ir gaunamas kartu su paskyros informacija iš klasės auklėtojo.

6. Pirmą kartą prisijungiant su laikinu slaptažodžiu prie sistemos automatiškai iššoks langas laikinam slaptažodžiui pasikeisti, prašome tai padaryti ir neužmiršti naujai įvesto pastovaus slaptažodžio, nes kitą kartą prisijungiant reikalaus naujai pastovaus slaptažodžio.

Kaip pirmą kartą prisijungti prie VSMC Moodle aplinkos:

Jeigu Jūs atlikote anksčiau išvardytus veiksmus ir Jums vis tiek nepavyko prisijungti, kreipkitės į savo klasės auklėtoją arba informuokite apie savo prisijungimo problemas atsakingus asmenis:

Ričardas Žilinskas – el. paštas ricardas.zilinskas@vsmc.lt
Oksana Aleknavičius – el. paštas oksana.aleknavicius@vsmc.lt
Ana Diadiūra – el. paštas ana.diadiura@vsmc.lt
Jovita Kavoliūnienė – el. paštas jovita.kavoliuniene@vsmc.lt
Ana Tymčiuk – el. paštas ana.tymciuk@vsmc.lt

Jei laikinai gyvenate užsienyje ir negalite prisijungti, kreipkitės į IT specialistą:
Artūr Kalčevskij – el. paštas artur.kalcevskij@vsmc.lt

Kaip prisijungti su lietuvišku VPN adresu

Kaip prisijungti prie vaizdo konferencijos moodle aplinkoje:

Kaip prisijungti prie el.dienyno pirmą kartą: