Laisvos darbo vietos

Darbo skelbimas

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras ieško matematikos ir informacinių technologijų mokytojo darbui lietuvių ir lenkų kalba dėstomose klasėse mokytojos nėštumo ir gimdymo atostogų metu. Privalumas teikiamas turintiems darbo patirties su suaugusiaisiais mokiniais ir nuotoliniu mokymu.

Darbo krūvis – 36.00 savaitinės valandos.

Kvalifikaciniai reikalavimai :

  1. Reikalavimai mokytojų kvalifikacijai pagal LR ŠMM 2014-08-29 d. įsakymą Nr. V-774.
  2. Ne žemesnė kaip vyresn. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. gyvenimo aprašymą;
  6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
  7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ir/ar esamų darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka 13.00-13.30).

(Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. sausio 8 d. 13.00 val., pabaiga 2018 m. sausio 22 d. 17.00 val.).

Dokumentai asmeniškai ar siunčiant registruotu laišku pateikiami adresu Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vykinto 11, Vilnius, o elektroniniu paštu: rastine@smc.vilnius.lm.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje  www.ldb.lt
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia personalo ir dokumentų poskyrio vedėja Viktorija Žukovskaitė tel. (85) 2751577, el. p. rastine@smc.vilnius.lm.lt

 

2018-01-08_Darbo skelbimas

Tvarkaraštis