Informacinis centras – biblioteka

Informacinis centras-biblioteka yra atvira mūsų centro bendruomenės nariams

Gimnazijos bendruomenės nariai (mokiniai, mokytojai, nepedagoginiai darbuotojai) laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu gali naudotis informacinio centro-bibliotekos teikiamomis paslaugomis.

Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadienis 11.30-20.00 Pietų pertrauka 15.30-16.00
Antradienis 11.30-20.00 Pietų pertrauka 15.30-16.00
Trečiadienis 9.00-17.30 Pietų pertrauka 13.00-13.30
Ketvirtadienis 9.00-17.30 Pietų pertrauka 13.00-13.30
Penktadienis 9.00-17.30 Pietų pertrauka 13.00-13.30
Lankytojų aptarnavimui skirtas laikas vasaros metu:

VSMC bibliotekos veiklos nuostatai

Vilniaus suaugusiųjų  mokymo centro naudojimosi  informaciniu centru-biblioteka taisyklės

VSMC vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos apršas

VSMC informacinio centro-bibliotekos fondo apsaugos nuostatai

VILNIAUS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO 2019 M. ĮSIGYTŲ VADOVĖLIŲ, METODINĖS IR GROŽINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS