Informacinis centras – biblioteka

PATVIRTINTA

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro

direktoriaus 2015 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. V –

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro

bibliotekos vedėjos darbo laiko grafikas

 

Vardas, pavardė Pareigos Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Jolanta Likšienė Bibliotekos vedėja 11.00 – 19.30

Pietūs 15.00 – 15.30

09.00 – 17.30

Pietūs 13.00 – 13.30

09.00 – 17.30

Pietūs 13.00 – 13.30

11.00 – 19.30

Pietūs 15.00 – 15.30

09.00 – 17.30

Pietūs 13.00 – 13.30

VSMC bibliotekos veiklos nuostatai

VSMC naudojimosi biblioteka taisyklės

VSMC vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos aprašas

VSMC informacinio centro-bibliotekos fondo apsaugos nuostatai