Centro mokiniai

2016-2017 m. m. sukomplektuotos 19 gimnazijos klasių ir 2 mokymosi grupės, kuriose mokosi 519 mokinių:

 

  1. Lietuvių dėstoma kalba 12 klasių ir 2 mokymosi grupės, 351 mokiniai:

 I a (neakivaizdinė grupė) – 7           III h (neakivaizdinė) –  31          IV a (kasdienė dieninė) –  28

II a (kasdienė vakarinė) –   24          III i (neakivaizdinė) –   13          IV b (kasdienė vakarinė) – 28

III a (kasdienė dieninė) –  33            III j (neakivaizdinė) –  40           IV g (kasdienė dieninė) – 29

III b (kasdienė vakarinė) –  25         III f (neakivaizdinė) -30             IVf (neakivaizdinė) – 28

III  g (neakivaizdinė) –  34                                                                     IV h (neakivaizdinė grupė) – 1

   

  1. Rusų dėstoma kalba 5 klasės ir 1 mokymosi grupė, 128 mokiniai:

 I b (išlyginamoji dieninė) – 23         III d (kasdienė vakarinė) –  26     IV d (kasdienė vakarinė) – 30

 II b (kasdienė vakarinė grupė) – 9  III e (neakivaizdinė) – 16             IV e (neakivaizdinė) – 24

 

  1. Lenkų dėstoma kalba 2 klasės, 40 mokinių:

     III c (kasdienė vakarinė) – 17                                                               IV c (kasdienė vakarinė) – 23