2022-03-17 Integruotų virtualių 3 lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir ekonomikos pamokų ciklas „Ką gali pilietis?“


Kovo 17 dieną VSMC 3C klasės mokiniams organizuota integruota lietuvių kalbos (mok. Oksana Aleknavičius), matematikos (mok. Rasa Bliujūtė), ekonomikos ir verslumo (mok. Danutė Pirtinienė) pamoka ,,Ką gali pilietis?“.

Mokiniai, naudodamiesi Swedbanko virtualia aplinka, išklausė M. Kuizino paskaitą apie pilietiškumą. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja O. Aleknavičius klausė mokinių, kaip Lietuvos piliečiai gali įsitraukti į valstybės gyvenimą, ką reiškia žodis pilietybė, kaip ji įgyjama, diskutavo apie žmogaus teises ir pareigas. Su ekonomikos ir verslumo mokytoja D. Pirtiniene pamokos dalyviai aiškinosi, kokius mokesčius mokame Lietuvoje, matematikos mokytoja R. Bliujūtė priminė procentų skaičiavimo taisykles.

Dirbdami individualiai ir bendradarbiaudami pamokos metu mokiniai kėlė klausimus, ugdė kritinį mąstymą, siekė rasti sprendimus šiandien kylantiems iššūkiams, atsakinėjo į pateiktus klausimus, atliko interaktyvias užduotis, o įgytoms žinioms patikrinti ir įsivertinti  atliko greitąją apklausą Quizizz programėlėje.

https://www.canva.com/design/DAE6OnPlPvo/syUUL09737LbuHoM96e1Hg/view?utm_content=DAE6OnPlPvo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Oksana Aleknavičius,

matematikos mokytoja Rasa Bliujūtė,

ekonomikos ir verslumo mokytoja Danutė Pirtinienė


Skip to content