2022-03-15 Vilniaus miesto suaugusiųjų mokymo įstaigų virtualus lietuvių kalbos ir literatūros renginys ,,Kokią žinią neša knyga?”, skirtas 2022 m. Lietuvių kalbos dienoms paminėti.


„Knyga neša žinią, žinia neša meilę Tėvynei, meilė Tėvynei neša Laisvę“

2022 m. kovo 15 dieną vyko Vilniaus miesto suaugusiųjų mokymo įstaigų virtualus lietuvių kalbos ir literatūros renginys ,,Kokią žinią neša knyga?”, skirtas 2022 m. Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Renginį organizavo VSMC, ,,Židinio“ ir  ,,Varpo“ gimnazijų lietuvių kalbos mokytojos V. Kruopienė, J. Vainorienė ir V. Auglytė.

Jau antrus metus vykstančioje virtualioje pamokoje siekiame stiprinti I-IV gimn. klasių mokinių lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją. Taip pat 2022-ieji Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Pranciškaus Skorinos metais: sukanka 500 metų, kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo išspausdinta pirmoji knyga – Pranciškaus Skorinos „Mažoji kelionių knygelė“ – ir Vilniuje įkurta pirmoji Rytų Europos spaustuvė. Atsižvelgdami į tai, renginyje prisiminėme lietuvių kalbos raidos kelią, pirmąsias lietuvių raštijos knygas, kalbėjome apie knygos simbolinę reikšmę, kokią žinią seniau ir dabar mums jos perduoda.

Sveikinimo žodžius tarė ŠMSM bendrojo ugdymo departamento pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė, „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos direktorė Jolanta Čeponaitė, VSMC Neformalaus švietimo, veikos stebėsenos ir pagalbos skyriaus vedėja Birutė Kubilinskienė.

,,Vyturio“ leidyklos vadovas ir vertėjas Arūnas Šileris pakvietė diskusijai apie knygos reikšmę mūsų gyvenime: apie skaitymo reikšmę, apie knygos formų kaitą ir amžiną knygos paskirtį – ugdyti savivertę ir individualų mąstymą (pokalbio moderatorė ,,Židinio“ SG lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  J. Vainorienė)

,,Varpo“ SG lietuvių kalbos mokytoja metodininkė V. Auglytė skaitė pranešimą „Lietuvių kalbos kelias“. Mokiniai ieškojo atsakymų, kaip lietuvių kalba, nebūdama rašto (valstybine) kalba, išliko ir tapo valstybine.

VSMC lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  V. Kruopienė apžvelgė spausdintos knygos atsiradimo istoriją Europoje ir pakvietė mokinius diskutuoti, kodėl pirmasis LDK spaustuvininkas Pranciškus Skorina galėtų būti vadinamas Vilniaus Babilonu.

Po renginio refleksijos moderatorė V. Kruopienė palinkėjo, kad knygų skaitymas būtų mūsų kasdienio gyvenimo dalimi, juk „Knyga neša žinią, žinia neša meilę Tėvynei, meilė Tėvynei neša laisvę“ (filmas ,,Knygnešys”, režisierius Jonas Trukanas,2011).

Parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vilma Kruopienė


Skip to content