2022-03-24 Erasmus+KA2 programos projektas „Bendravimo įgūdžiai suaugusiųjų švietime“


Kovo 23-24 dienomis Latvijoje, Rygoje, įvyko Erasmus+KA2 strateginės partnerystės projekto, kurio tikslas yra stiprinti tarpasmeninius bendravimo įgūdžius, dalyvių susitikimas. Šio susitikimo metu partneriai aptarė problemas, kylančias dėl žemų tarpasmeninių bendravimo įgūdžių arba jų trūkumo suaugusiųjų švietime. Projekto metu sukurtas mokymų vadovas, kuriame siūlomi įvairūs metodai ir priemonės, padedantys įveiklinti besimokančiuosius ir stiprinti jų tarpasmeninius bendravimo įgūdžius neformaliojo švietimo kontekste.

Vadove suaugusiųjų švietimas pristatomas kaip mokymosi aplinka, kurioje gerbiamos žmogaus teisės ir kurioje suaugusieji besimokantieji dalyvauja aktyviai ir sąmoningai nepaisant jų lyties, rasės, etninės kilmės, religijos, kalbos, amžiaus ar negalios. Atsižvelgiama į besimokančiųjų asmenybę, gyvenimo patirtį, jie skatinami kritiškai apmąstyti ir analizuoti savo darbą ar praktiką, kad galėtų toliau tobulinti tarpasmeninius įgūdžius. Patirtinis mokymasis pristatomas kaip kelias, padedantis dalyviams formuoti nuostatas, įgyti naujų žinių, aktyviai dalyvauti mokymosi veikloje.

Tarpasmeninių įgūdžių mokymų vadovą galima rasti paspaudus šią nuorodą:

https://www.terrampacis.org/resources/modules/training-to-teaching-identities-245.html

 

Parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Ana Tymčiuk

 


Skip to content