Kviečiame mokytis


Kviečia mokytis ir suteikia jums galimybę įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą arba mokytis atskirų dalykų jums patogiu laiku ir priimtina forma.

 

  1. Nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. prašymai mokytis pateikiami per Vilniaus m. savivaldybės elektroninę prašymų registravimo sistemą. Nuoroda VSMC tinklapyje http://www.vsmc.lt 
  2. KASDIENIS MOKYMAS (IS)

Pamokos vyksta  nuo pirmadienio iki ketvirtadienio,  ryte ar vakare, mokoma (si) gimtąja kalba (lietuvių, lenkų, rusų).

Priimame ir asmenis, baigusius užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo programą.

  1. NEAKIVAIZDINIS MOKYMAS (IS)

Mokiniai kartą per savaitę mokomi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių).

Gali mokytis ir asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Už pakartotinai pageidaujamų dalykų mokymąsi pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą sumoka savo lėšomis.

  1. NUOTOLINIS MOKYMAS (IS)

Negalintiems mokytis kasdieniu/neakivaizdiniu būdu sudaroma galimybė tęsti mokymą (si) nuotoliniu būdu.

Pateikiami šie dokumentai:

  1. asmens dokumentas (užsienio piliečiams – leidimas gyventi Lietuvoje);
  2. išsilavinimo dokumentas;
  3. 1 nuotrauka (3×4) ;
  4. pavardės ir/ar vardo keitimo dokumentas (jeigu išsilavinimo dokumentuose neatitinka pavardė ir/ar vardas);
  5. prašymas;
  6. mokymosi sutartis

Mūsų adresas:  Vykinto g. 11, LT – 08118 Vilnius

Tel. ( 8-5) 2 75 15 77,  (+370) 693 11623

El. paštas: rastine@smc.vilnius.lm.lt

Tinklalapis: http://www.vsmc.lt

Skip to content