Laisvos darbo vietos


Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras ieško valytojo/s.

Darbo krūvis – 40 savaitinių valandų, 0,5 valytojo/s ir 0,5 valytojos pareigybės, vietoj sergančio darbuotojo.

Darbo užmokestis minimali mėnesinė alga – 730 Eur.

Darbo sutartis neterminuota su bandomuoju laikotarpiu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.

2. Būtina pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija.

 

Pretendentas/ė pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (atsinešti su savimi pokalbio dieną);

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ir/ar esamų darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo, įskaitant paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 17.30 val.

(Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. rugsėjo 6 d. 9.00 val., pabaiga 2022 m. rugsėjo 19 d. 17.30 val.).

Dokumentai pateikiami adresu Vykinto 11, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro personalo ir dokumentų poskyrio vedėjai Astai Stankevičienei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@vsmc.lt.

Pretendentai/ės, atitinkantys/čios atrankos reikalavimus, bus informuojami/os asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Informacija skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje www.ldb.lt Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia personalo ir dokumentų poskyrio vedėja Asta Stankevičienė tel. (85) 2751577, el. p. rastine@vsmc.lt.

Skip to content