Projektai


TARPTAUTINIAI:

ŠALIES:

 • Šalies besimokančių suaugusiųjų  kūrybinių darbų konkursas „Kuriu, vadinasi esu“ 2013 – 2014 m. m.
 • Seimo narės D. Teišerskytės konkursas „Ką mums reiškia teatras“ 2013-2014 m. m.
 • Respublikinis Haiku konkursas „Valtis kopose“ 2013-2014 m. m.
 • Suaugusiųjų mokymo centrų bei suaugusiųjų gimnazijų fotografijos konkursas „Pažinimo keliu einant“ 2013-2014 m. m.
 • MTC konkursas „Bendruomeniškiausias mūsų mokyklos renginys“ 2013-2014 m. m.
 • Geopolitinių studijų centro ir  LR Užsienio reikalų ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos projektas ,,Lietuva- NATO narė 2004-2014“ 2013-2014 m. m.
 • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ NR. VP1-2.2.-ŠMM-02-V-01-009 „Mini mokymai mokyklų komandoms“ 2013-2014 m. m.
 • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ 2012-2014 m. m.
 • LR Finansų ministerijos konkursas „Kaip ES parama prisidėjo prie Lietuvos mokyklų atnaujinimo“ 2012-2013 m. m.
 • Suaugusiųjų mokymo centrų bei suaugusiųjų gimnazijų mokinių kūrybinių darbų konkursas „Mokytis niekada nevėlu“ 2011-2012 m. m.; 2012-2013 m. m.; 2013-2014 m. m.
 • Mokyklos struktūros tobulinimo programa 2011-2013 m. m..
 • LSŠIC suaugusiųjų švietimo projektas „Lietuvos ateitis – savųjų šaknų puoselėjimas“ 2008-2009 m. m.
 • Litvakų fondo edukacinis projektas „Neleistina pasikartoti“ 2007-2008 m. m.
 • LSŠIC neformaliojo švietimo projektas lyčių lygybės klausimais „Būdami skitingi, būkime lygūs“2007-2008 m. m.
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir asociacijos „Europos judėjimas Lietuvoje“ socialinis projektas „Drąsinkime ateitį“. 2006 – 2011 m. m.
 • Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro projektas „Kūryba – gyvenimo atgaiva“ 2006 – 2007 m. m.
 • SMC ir SVM dailės konkursas „Noriu kuriu“ 2005 – 2006 m. m., 2006 – 2007 m. m., 2007 – 2008 m. m.
 • LSŠIC „Pilietiškumas praktiškai“ 2005 – 2006 m. m.
 • Švietimo kaitos fondo projektas „Mūsų sėkmės istorija“ 2002 – 2003 m. m.
 • UAB „Omnitel“, Dr. J. Kazicko, p. V.G. Gruodžio švietimo paramos programa 2001 – 2002 m. m.
Skip to content