Ugdymas karjerai


Nuo 2012 m. Vilniaus  suaugusiųjų mokymo centras dalyvavo ilgalaikiame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Projekto įgyvendinimo metu 2012-2014 m.  sukurta inovatyvių ugdymo karjerai paslaugų sistema. Šias paslaugas gimnazijoje teikia karjeros centras, kurį kuruoja   etikos mokytoja metodininkė ir geografijos vyresn. mokytoja Ilona Mikulėnienė. Karjeros centro veikla siekiama stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje –  konkurencingumą darbo rinkoje.

Daugiau informacijos svetainėje – www.mukis.lt

Karjeros centro konsultantė Ilona Mikulėnienė

Ugdymo karjerai paslaugos gimnazijoje:

  • konsultacijos  individualiai ir  grupėse;
  • diskusijos, susitikimai su įvairių profesijų, darbo sričių atstovais;
  • renginiai, konkursai;
  • ekskursijos, parodos, atvirų durų dienos;
  • mokinių individualaus portfolio, karjeros plano sudarymas.

Apie  studijų pasirinkimo  sąlygas  ir naujausią informaciją  rasite  čia:

http://www.lamabpo.lt

http://www.aikos.smmlt

http://www.studijos.lt

http://www.europass.lt

http://www.kastu.lt

http://www.cv.lt

http://www.cvbankas.lt

http://www.euroguidance.lt

Skip to content