Mokytojai


MOKYTOJO (ANDRAGOGO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KLASĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Oksana Aleknavičius

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija:  mokytoja, Centro tarybos sekretorė, mokytoja metodininkė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, lietuvių filologija.
Mokomasis dalykas: lietuvių kalba ir literatūra.

Jelena Aleknienė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytoja, vyresn. mokytoja, mokytoja metodininkė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, matematika ir informatika.
Mokomasis dalykas: matematika, informacinės technologijos.

Rasa Bliujūtė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytoja, mokytoja metodininkė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, matematika ir informatika.
Mokomasis dalykas: matematika.

Vita Budinienė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytoja, mokytoja metodininkė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, lietuvių kalba ir literatūra.
Mokomasis dalykas: lietuvių kalba ir literatūra.

Galina Černyšiova

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: Kalbų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja, vyresn. mokytoja.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis,  rusų kalba ir literatūra.
Mokomasis dalykas: užsienio kalba (rusų), gimtoji kalba (rusų).

Ana Diadiūra

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: Tiklsliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja, mokytoja metodininkė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, biochemija, chemija, technologijų vadybininkė.
Mokomasis dalykas: chemija.

Jūratė Geigalienė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytoja, vyresn. mokytoja.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, vokiečių kalba.
Mokomasis dalykas: užsienio kalba (vokiečių).

Anžela Jablonskaitė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytoja, mokytoja metodininkė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, istorija.
Mokomasis dalykas: istorija , pilietiškumo pagrindai.

Jovita Kavoliūnienė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytoja, mokytoja metodininkė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, ekologija ir aplinkotyra.
Mokomasis dalykas: biologija, sveika gyvensena.

Vilma Kruopienė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė, mokytoja, mokytoja metodininkė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis,  lietuvių kalba ir literatūra.
Mokomasis dalykas:  lietuvių kalba ir literatūra.

Birutė Kubilinskienė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: Neformaliojo švietimo, veiklos stebėsenos ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja, psichologė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, psichologija.

Jolanta Makovska

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: Humanitarinių ir socialinių mokslų  skyriaus vedėja, mokytoja, Centro tarybos pirmininkė, vyresn. mokytoja.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, lenkų filologija, ekonomika.
Mokomasis dalykas: gimtoji kalba (lenkų), ekonomika.

Ilona Mikulėnienė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytoja, etikos mokytoja metodininkė, geografijos vyresn. mokytoja.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, geografija.
Mokomasis dalykas: etika, geografija, profesinis karjeros planavimas.

Jonė Paulauskienė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: Metodinės tarybos pirmininkė, mokytoja, mokytoja metodininkė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, interjeras ir įrengimai, suteikta pedagogo kvalifikacija.
Mokomasis dalykas: dailė, technologijos, dizainas.

Danutė Pirtinienė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija:  vyriausioji finansininkė,  mokytoja, vyresn. mokytoja.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, ekonomikos ir verslo pagrindai.

Mokomasis dalykas: ekonomika.

Skaistė Sadauninkaitė

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytoja, mokytoja metodininkė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, anglų kalbos filologija.
Mokomasis dalykas: užsienio kalba (anglų).

Irina Saveljeva

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija:  mokytoja, vyresn. mokytoja.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, rusų kalba ir literatūra.
Mokomasis dalykas: užsienio kalba (rusų), gimtoji kalba (rusų).

Marija Staškevič

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytoja, vyresn. mokytoja.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, fizika.
Mokomasis dalykas: fizika.

Ana Tymčiuk

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytoja, mokytoja metodininkė.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, anglų kalbos filologija.
Mokomasis dalykas: užsienio kalba (anglų).

Tomaš Tribockij

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytojas, vyresn. mokytojas.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, fizika ir taikomoji kompiuterija.
Mokomasis dalykas: fizika, informacinės technologijos.

Ričardas Žilinskas

Pareigos ir pedagoginė kvalifikacija: mokytojas, vyresn. mokytojas.
Išsilavinimas ir specialybė: aukštasis, matematika.
Mokomasis dalykas: matematika, informacinės technologijos.

 

Skip to content