Egzaminai

2020 m.m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Brandos darbas

2015– 2016 m. m. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro  brandos egzaminų rezultatai