Zapraszamy do szkoły!

Uczyć się nigdy nie jest za późno!

WILEŃSKIE CENTRUM  EDUKACJI  DOROSŁYCH

Zaprasza na naukę i stwarza wszystkie warunki, aby uzyskać średnie/podstawowe wykształcenie i proponuje następujące formy nauczania:

  1.  NAUCZANIE CODZIENNE:

Lekcje odbywają się z rana lub wieczorem.

Możliwość uczyć się w języku ojczystym ( litewskim, polskim, rosyjskim).

Przyjmujemy również osoby, które ukończyły część podstawowego lub średniego programu nauczania obcego państwa lub organizacji międzynarodowej.

  1. NAUCZANIE ZAOCZNE:

Lekcje/konsultacje odbywają się jeden dzień w tygodniu. Uczniowie mogą uzyskać średnie/podstawowe wykształcenie.

Tym, którzy mają świadectwo dojrzałości lub dyplom proponujemy w ciągu roku pogłębić swą wiedzę z wybranych przedmiotów. W wypadku powtórnego uczenia się wybranych przedmiotów przewidziana jest opłata.

3. NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ:

Uczniom, którzy nie mogą uczyć się codziennie lub zaocznie, istnieje możliwość kontynuować

naukę na odległość.

 

Wymagane  dokumenty:

  1. dokument tożsamości (dla cudzoziemców – zezwolenie na zamieszkanie w kraju);
  2. dokument o wykształceniu;
  3. 1 zdjęcie (3×4);
  4. certyfikat o zawarciu małżeństwa (jeśli nie zgadza się nazwisko);
  5. podanie;
  6. umowa o nauce.

Nasz adres:      ul. Vykinto 11, LT-08118, Vilnius

tel. / faks (8-5)2751577, kom. (+370) 693 11623

poczta el.: rastine@smc.vilnius.lm.lt

strona internetowa: http://www.vsmc.lt