2020-05-07

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro naudinga edukacine medžiaga, skirta mokiniams, jų tėvams (globėjams), pedagogams

2020-04-28

Informacija mokiniams, kaip jie gali pasirūpinti savimi ir savo emocine gerove karantino metu

2020-04-14

Patvirtinti nauji 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros ir brandos egzaminų tvarkaraščiai