Gimnazijos nuotolinė veikla


2021-12-23 VSMC I-IV klasių mokinių virtualių kompiuterinių kalėdinių atvirukų paroda

2021-10-05 Virtualūs mokinių sveikinimai su Mokytojo diena

2021-09-30 Netradicinė virtuali pamoka poeto Vladislavo Sirokomlės muziejuje ir Rasų kapinėse

2021-08-26 Nordplus projekto (NPAD-2019/10142 „Digital Collaboration in Adult Education /Skaitmeninis bendradarbiavimas suaugusiųjų mokyme“ ) skaitmeninis leidinys/eBook

2021-06-18  Vaizdo ekskursija į Maskvos virtualų planetariumą

2021-06-14 Virtualus Gedulo ir vilties dienos minėjimas

2021-06-14-Integruotas lietuvių kalbos, dailės, etikos, geografijos ir istorijos projektas „Marija-Gimbutienė-Laimos palytėta“.

2021-06-14 Integruotas projektas „Gamtos įvairovė ir formos“

2021-06-14 Integruotas lietuvių kalbos ir biologijos projektas „Gamtos objektai Vilniaus gatvių pavadinimuose“

2021-06-04 Erasmus+KA2 „Bendravimo įgūdžiai suaugusiųjų švietime“ projekto nuotolinis susitikimas

2021-05-17 Virtuali ekskursija į nacionalinę M. Mažvydo biblioteką

2021-05-04 Virtuali užsienio kalbos (anglų) pamoka netradicinėje erdvėje „Washington Square in Vilnius/ Vašingtono aikštė Vilniuje”

2021-05-03 Virtuali gimtosios kalbos (lenkų) pamoka netradicinėje erdvėje Adomo Mickevičiaus muziejuje

2021-05-03 Virtualios užsienio kalbos (rusų) pamokos apie stačiatikių Velykas “Pascha” vaizdo medžiaga

2021-04-30 virtualus stendas, skirtas Motinos dienai

2021-04-27 Virtuali lietuvių kalbos ir literatūros pamoka-ekskursija nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje „Juozas Aputis. Švytinčio krūmo beieškant“

2021-04-26 Virtualus stendas, skirtas tarptautinei Tylos dienai

2021-04-26 Virtualus stendas, skirtas stačiatikių Velykoms

2021-04-19 Virtuali integruota pamoka-ekskursija Oksfordo universiteto gamtos istorijos muziejuje

2021-04-19 trumpalaikio mokyklinio integruoto kalbų projekto “Aš myliu Lietuvą” pristatymas

2021-04-19 Virtuali projekto “Aš myliu Lietuvą” paroda

2021-04-16 Margučių konkurso rezultatai

2021-04-12 Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena (medžiaga virtualiam stendui)

2021-04-12 Virtuali VSMC margučių paroda

2021-04-06 Virtualus stendas “Kompiuteris – kas tai? Trumpa kompiuterio istorija”

2021-03-30 Virtuali VSMC mokinių velykinių sveikinimų užsienio (anglų, vokiečių) kalbomis paroda 

2021-03-29 Trumpalaikio mokyklinio projekto “Velykų tradicijos ir papročiai” stendas

2021-03-22 Virtualus stendas, skirtas Pasaulinei Žemės dienai ir Pasaulinei vandens dienai paminėti

2021-03-22 Virtuali VSMC mokinių kūrybinių darbų paroda “Pavasario džiaugsmai”

2021-03-19 Netradicinė STEAM matematikos pamoka “Konstantos” skaičiaus Pi dienai paminėti

2021-03-12 Virtuali pamoka-ekskursija į Lietuvos Respublikos Seimą

2021-03-12 Virtualus stendas, skirtas skaičiaus PI dienai

2021-03-12 VSMC mokiniai – epistolinio rašinio konkurso „Tėvyne, žmogui tu viena…“ laureatai

2021-03-12 Per nuotolį paminėjome Kovo 11-ąją

2021-03-10 vaizdo medžiaga nuotoliniam šventiniam renginiui, skirtam Kovo 11-ajai

2021-03-05 „Maslenica“ – virtualus stendas skirtas stačiatikių šventei – atsisveikinimui su žiema

2021-03-02 „Lietuvos laisvės kelias“ – virtualus informacinis stendas, skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

2021-03-01 Virtuali etikos pamoka netradicinėje aplinkoje „Protesto menas – sovietmečio nepaklusnieji“

2021-02-25 Integruota biologijos ir chemijos pamoka “Lietuviškas auksas – gintaras”

2021-02-24 VSMC vyko virtualus skaitovų konkursas

2021-02-23 virtualus lietuvių kalbos renginys ,,Aš gyvas kalboje”

2021-02-23 padėka už pagalbą organizuojant renginį „Aš gyvas kalboje“

2021-02-23 Virtualus stendas „Motulė žiema Rusijoje“

2021-02-22 Virtuali gimtosios kalbos (rusų) pamoka-ekskursija „Žvėrynas žiemą“

2021-02-22 Virtuali užsienio kalbos (vokiečių) pamoka „Didysis Bodeno ežeras“

2021-02-22 Virtuali paroda „Užgavėnių kaukės iššūkis“ 

2021-02-16 Lietuvių kalbos dienų renginiai VSMC

2021-02-16 Virtuali paroda, skirta Užgavėnėms

2021-02-16 Integruotas mokyklinis istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros projektas, skirtas Vasario 16-ajai

2021-02-11 Virtualus stendas, skirtas Vasario 16-ajai

2021-02-04 Etiško bendravimo principai internete. Virtualus stendas, skirtas saugaus interneto savaitei

2021-02-01 Virtuali integruota istorijos ir dailės pamoka „Prancūzijos absoliutinė monarchija ir baroko stilius Europoje“

2021-02-01 Virtualios integruotos istorijos ir dailės pamokos „Prancūzijos absoliutinė monarchija ir baroko stilius Europoje“ vaizdo medžiaga

2021-01-25 Dalyvavome Swedbanko nuotolinėje pamokoje „MOKONOMIKA“

2021-01-25 Netradicinė integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pamoka Swedbanko virtualioje erdvėje III C ir III D klasėms „Poros finansai. Kaip išmokti neišlaidauti?“

2021-01-25 Virtualių integruotų biologijos, chemijos, lietuvių kalbos ir literatūros ir dailės pamokų ciklas „Augalų dažinės savybės“

2021-01-25 Virtualus stendas, skirtas Tarptautinei Holokaustų aukų atminimo dienai

2021-01-19 Nordplus projekto „Skaitmeninis bendradarbiavimas suaugusiųjų mokyme“ „Digital collaboration in Adult Education“ sklaida

2021-01-14 Paminėjome Sausio 13-osios trisdešimtmetį

2021-01-14 VSMC mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narės Irenos Haase paskelbtame konkurse „Laisvės karta sako Jiems ačiū“

Padėkos raštai

2021-01-14 VSMC mokiniai uždegdami žvakutes dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ (nuotraukos)

2021-01-14 VSMC gavo atvirąjį SELFIE ženkliuką

2021-01-08 Integruotas mokyklinis istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, gimtųjų kalbų (rusų, lenkų) ir dailės projektas „Aš – Tavo Laisvė“

2021-01-08 Mokinių laiškai, skirti Laisvės gynėjams

2021-01-08 Virtualus stendas, skirtas Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui

2020-12-23 Virtualus stendas „Moterys matematikos istorijoje“ 

2020-12-22 Virtuali ekskursija po VU biblioteką ir architektūrinį ansamblį

2020-12-22 Mokyklinis projektas „Mūsų mokytojai-emeritai“

2020-12-18 Virtuali lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Literatūrinis Žvėrynas: S. Moniuškos g. – estetinio lavinimo skyrius“

2020-12-18 Virtuali paroda. Mokinių kalėdiniai sveikinimai užsienio kalbomis

2020-12-15 Virtuali integruota anglų ir rusų kalbų pamoka „Šekspyro gyvenimas ir kūryba“

2020-12-14 Virtuali VSMC mokinių piešinių paroda „Žiemos raštai“

2020-12-14 Virtuali integruota užsienio kalbų (anglų, vokiečių) pamoka „Kalėdų tradicijos“

2020-12-14 Virtualios pamokos „Kalėdų tradicijos“ vaizdo medžiaga

2020-12-07 Virtuali užsienio (vokiečių) kalbos pamoka „Kokiose šalyse yra kalbama vokiškai?“

2020-12-04 Virtuali pamoka Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje

2020-12-01 Pasaulinės kovos su AIDS kovos dienos virtualus stendas

2020-11-27 Virtualių netradicinių matematikos pamokų ciklas apie sinusų teoremos taikymą „Struvės geodezinis lankas“

2020-11-27 Tęstinė integruota etikos, dailės ir muzikos pamoka „Viduramžių filosofija ir menas“

2020-11-27 Integruotos etikos, dailės ir muzikos pamokos „Viduramžių filosofija ir menas“ vaizdo medžiaga

2020-11-27 Virtuali pamoka-ekskursija į V. Kasiulio muziejų

2020-11-25 VSMC I-IV klasių mokinių darbų virtuali paroda „Ornamentai ir simboliai“, skirta tautodailės metams paminėti

2020-11-23 Dalyvavome 21-ojoje suaugusiųjų mokymosi savaitėje

2020-11-19 VSMC inicijuoto šalies kūrybinio plakatų projekto „Mano mokykla“, skirto 2020-iesiems – bendruomenių metams ir suaugusiųjų mokymosi savaitei, virtuali mokinių darbų galerija

2020-11-17 Virtuali integruota istorijos ir fizikos pamoka „Lietuvos elektros energetikos istorijos raida“

Virtualios integruotos istorijos ir fizikos pamokos vaizdo medžiaga

2020-11-16 Kūrybinių dirbtuvių „Haiku mokyklai“ darbų virtualus stendas

2020-11-12 Virtuali pamoka-ekskursija į VU Zoologijos muziejų

2020-11-11 VSMC mokiniai laikė LR Konstitucijos egzaminą

2020-11-05 Virtuali integruota biologijos – lietuvių kalbos ir literatūros pamoka IV B, IV C klasėje “Paukščiai A. Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“

2020-10-22 Integruota užsienio (anglų ir rusų) kalbų pamoka „Auksinis Ruduo/ Golden Autumn/ Золотая осень“ netradicinėje aplinkoje, Eduardo Balsio skvere Žvėryne

2020-10-16 Virtuali pamoka-ekskursija į Energetikos ir technikos muziejų

2020-10-14 Virtuali lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Lietuvos didžioji kunigaikštienė, Lenkijos karalienė Barbora Radvilaitė“

2020-10-10 Virtuali ekskursija į nacionalinę M. Mažvydo biblioteką

2020-06-12 Virtuali ekskursija į Vilniaus senamiestį

2020-06-11 Virtuali integruota lietuvių kalbos, etninės kultūros, istorijos, dailės ir IKT  pamoka Lietuvos nacionaliniame muziejuje „Tautinis kostiumas-graži ir nesenstanti mada“

2020-06-11 Virtualios pamokos „Tautinis kostiumas – graži ir nesenstanti mada“ vaizdo medžiaga

2020-06-11 Gedulo ir vilties diena. VSMC mokiniai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“

2020-06-11 Pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“ vaizdo medžiaga

2020-06-10 Virtuali integruota biologijos, chemijos, geografijos ir dailės pamoka „Gamtos įvairovė ir formos“ 

2020-06-10 Virtuali pamoka Nacionaliniame taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

2020-06-09 Sveikatingumo diena „Sporto ir sveikos mitybos įtaka sveikatai“

2020-06-08 Virtualių integruotų matematikos, geografijos ir fizikos pamokų ciklas „Matavimai gamtoje“

20-06-05 Virtuali integruota dailės ir užsienio kalbos (rusų) pamoka „Impresionizmas“

2020-06-04 Virtualių integruotų biologijos ir chemijos pamokų ciklas „Gintaras – unikalus mūsų šalies lobis“

2020-06-04 Virtualiai vykdyto užsienio kalbos (vokiečių) projekto „Vokiškai kalbančios šalys XIX-XX amžiuje“ vaizdo medžiaga

2020-06-042020-06-02 Trumpalaikis integruotas mokyklinis projektas „Gėlės Vilniaus gatvių pavadinimuose“

2020-06-02 Trumpalaikio integruoto mokyklinio projekto „Gėlės Vilniaus gatvių pavadinimuose“ pristatymas

2020-06-02 Trumpalaikio integruoto mokyklinio projekto „Gėlės Vilniaus gatvių pavadinimuose“ pristatymas

2020-06-01 Tęstinis mokyklinis integruotas biologijos, geografijos, chemijos ir dailės projektas „Gamtos įvairovė ir formos“

2020-05-28 VSMC organizuotų Vilniaus m. suaugusiųjų gimnazijų kūrybinių dirbtuvių „MENASišNAMŲ“ mokinių darbai, skirti virtualiai parodai

2020-05-28 Virtuali pamoka Valstybės pažinimo centre

2020-05-28 Mokyklinis integruotas etikos bei lietuvių kalbos ir literatūros projektas „Vilniaus Gaono metai“

2020-05-28 IV C klasės mokinės Evos Janos Zacharevič projekto „Vilniaus Gaono metai“ pristatymas

2020-05-28 Gegužės 31-oji – pasaulinė diena be tabako (informacija virtualiam stendui)

2020-05-27 VSMC mokinių komanda – šalies projekto „Literatūrinė Lietuva“ 2019-2020 m. m. etapo nugalėtoja

2020-05-27 Padėka VSMC komandai

2020-05-27 Virtuali integruota užsienio (anglų ir vokiečių) kalbų pamoka-ekskursija Vilniaus rotušėje

2020-05-27 Virtuali integruota užsienio (anglų ir vokiečių) kalbų pamoka-ekskursija „FOTOGRAFIJA IR SPAUDA/ PHOTOGRAPHY AND PRESS/FOTOGRAFIE UND PRESSE“

2020-05-27 Virtualus stendas, skirtas Tėvo dienai

2020-05-25 Virtuali pamoka Žvėryno Znamenskio cerkvėje

2020-05-25 Trumpalaikio mokyklinio užsienio ir lietuvių kalbų projekto mokinių darbai virtualiam stendui

2020-05-22 Virtuali ekskursija moderniajame Vilniuje: kur klaidžiojo J. Kunčino Tūla?

2020-05-22 Netradicinės matematikos pamokos „Pažink statistiką“ Statistikos departamento virtualioje aplinkoje

2020-05-20 Virtuali integruota užsienio kalbų (anglų ir rusų) pamoka „Kelionės/ Travelling/ Путешествия“

2020-05-20 Virtualios integruotos užsienio kalbų (anglų ir rusų) pamokos „Kelionės/ Travelling/ Путешествия“ vaizdo medžiaga

2020-05-18 Integruotas mokyklinis istorijos, dailės, etikos ir muzikos projektas „Mes – europiečiai: Italija“

2020-05-18 Integruoto mokyklinio istorijos, dailės, etikos ir muzikos projekto „Mes – europiečiai: Italija“ vaizdo medžiaga

2020 05 12  Virtuali integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka VGTU fundamentaliųjų mokslų fakultete

2020-05-12 „Kolega kolegai“ – tarptautinio projekto Erasmus + KA1 „Edukacinių aplinkų, skatinančių suaugusiųjų mokymąsi ir mažinančių atotrūkį, plėtojimas“ sklaida

2020-05-08 Integruota virtuali istorijos, dailės ir geografijos pamoka „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių istorija ir kultūrinis paveldas“ Valdovų rūmuose

2020-05-08 Virtuali pamoka Gėtės instituto e. medijų platformoje

2020-05-07 Virtuali integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Lietuviškas žodis: istorija ir literatūra XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje“

Virtualios integruotos istorijos ir lietuvių kalbos pamokos „Lietuviškas žodis: istorija ir literatūra XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje“ medžiaga

2020-05-07 VSMC mokinė – šalies Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso nugalėtoja

2020-05-05 Netradicinė virtuali pamoka Mo modernaus meno muziejuje

2020-05-05 Impresionizmas (integruoto mokyklinio projekto medžiaga)

2020-05-04 Pamokos tema „Mąstyk ir stebėkis“. Parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Oksana Aleknavičius.

2020-05-04 „Kolega kolegai“ – mokymų sesija apie atnaujintos MOODLE aplinkos galimybes

2020-05-04 Menas prieš koronavirusą – pasaulio menininkų ir VSMC mokinių refleksijos covid-19 tema (medžiaga virtualiai parodai)

2020-05-03 Motinos diena (medžiaga vitualiam stendui)

2020-04-30 Virtuali užsienio kalbos (anglų) pamoka Žvėryne

2020-04-23 Netradicinė integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Šeimos finansai – nuo ko pradėti“ Swedbanko virtualioje erdvėje

2020-04-23 Integruotas etikos ir geografijos projektas „Vilnius kaip kraštotyros objektas“

2020-04-21 Tarptautinė triukšmo suvokimo diena (medžiaga virtualiam stendui)

2020-04-17 Stačiatikių Velykų tradicijos (medžiaga virtualiam stendui)

2020-04-16 Pamoka netradicinėje erdvėje A. Puškinas ir Lietuva

2020-04-16 Pamokos A. Puškinas ir Lietuva papildoma vaizdo medžiaga

2020-04-12 Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena (medžiaga virtualiam stendui)

2020-04-11 Akių stiprinimas (prevencinė priemonė mokiniams ir mokytojams, ilgai dirbantiems su kompiuteriu)

2020-04-10 VSMC mokinių sveikinimai užsienio kalbomis

2020-04-09 VSMC mokinių darbai virtualiai velykinei parodai

2020-03-31 „Kolega kolegai“ – mokymai apie Office 365 paketo galimybes

2020-03-23/27 „Kolega kolegai“ – mokymų sesija apie atnaujintos MOODLE aplinkos galimybes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content