Kovo 14 – π diena

π– tai matematinė konstanta, plačiai naudojama matematikoje ir fizikoje. Jos žymėjimui naudojama graikiška raidė π. π yra lygus apskritimo ilgio

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

„Prieš 26-erius me­tus Ko­vo 11-ąją Tau­tos įga­lio­tieji at­sto­vai oku­pa­ci­nių rep­re­si­nių struk­tū­rų ap­sup­ty pa­si­ra­šė Ne­pri­klau­so­mos Vals­ty­bės At­kū­ri­mo Ak­tą, kuris su­grą­ži­no Lie­tu­vą

Šimtadienis

Dar net 100 dienų ir „sudie, mokykla!“ Dar tik 100 dienų ir „sveiki, egzaminai!“ Tradiciškai šimtadienio šventę rengė vienuoliktokai, kuriems

E. pamoka “Saugus internete su Ežiu”

Sausio 21d. 12 val. VSMC III A klasės mokiniai stebėjo virtualią pamoką apie svarbiausius interneto naudojimo saugumo klausimus. Dabar, kai