2015-06-12

Brandos atestatų bei Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų įteikimo šventė