Gimnazijos nuotolinė veikla

2020-05-22 Netradicinės matematikos pamokos „Pažink statistiką“ Statistikos departamento virtualioje aplinkoje

2020-05-20 Virtuali integruota užsienio kalbų (anglų ir rusų) pamoka „Kelionės/ Travelling/ Путешествия“

2020-05-20 Virtualios integruotos užsienio kalbų (anglų ir rusų) pamokos „Kelionės/ Travelling/ Путешествия“ vaizdo medžiaga

2020-05-18 Integruotas mokyklinis istorijos, dailės, etikos ir muzikos projektas „Mes – europiečiai: Italija“

2020-05-18 Integruoto mokyklinio istorijos, dailės, etikos ir muzikos projekto „Mes – europiečiai: Italija“ vaizdo medžiaga

2020 05 12  Virtuali integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka VGTU fundamentaliųjų mokslų fakultete

2020-05-12 “Kolega kolegai” – tarptautinio projekto Erasmus + KA1 „Edukacinių aplinkų, skatinančių suaugusiųjų mokymąsi ir mažinančių atotrūkį, plėtojimas“ sklaida

2020-05-08 Integruota virtuali istorijos, dailės ir geografijos pamoka „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių istorija ir kultūrinis paveldas“ Valdovų rūmuose

2020-05-08 Virtuali pamoka Gėtės instituto e. medijų platformoje

2020-05-07 Virtuali integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Lietuviškas žodis: istorija ir literatūra XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje“

Virtualios integruotos istorijos ir lietuvių kalbos pamokos „Lietuviškas žodis: istorija ir literatūra XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje“ medžiaga

2020-05-07 VSMC mokinė – šalies Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso nugalėtoja

2020-05-05 Netradicinė virtuali pamoka Mo modernaus meno muziejuje

2020-05-05 Impresionizmas (integruoto mokyklinio projekto medžiaga)

2020-05-04 „Kolega kolegai“ – mokymų sesija apie atnaujintos MOODLE aplinkos galimybes

2020-05-04 Menas prieš koronavirusą – pasaulio menininkų ir VSMC mokinių refleksijos covid-19 tema (medžiaga virtualiai parodai)

2020-05-03 Motinos diena (medžiaga vitualiam stendui)

2020-04-30 Virtuali užsienio kalbos (anglų) pamoka Žvėryne

2020-04-23 Netradicinė integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Šeimos finansai – nuo ko pradėti“ Swedbanko virtualioje erdvėje

2020-04-23 Integruotas etikos ir geografijos projektas „Vilnius kaip kraštotyros objektas“

2020-04-21 Tarptautinė triukšmo suvokimo diena (medžiaga virtualiam stendui)

2020-04-17 Stačiatikių Velykų tradicijos (medžiaga virtualiam stendui)

2020-04-16 Pamoka netradicinėje erdvėje A. Puškinas ir Lietuva

2020-04-16 Pamokos A. Puškinas ir Lietuva papildoma vaizdo medžiaga

2020-04-12 Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena (medžiaga virtualiam stendui)

2020-04-11 Akių stiprinimas (prevencinė priemonė mokiniams ir mokytojams, ilgai dirbantiems su kompiuteriu)

2020-04-10 VSMC mokinių sveikinimai užsienio kalbomis

2020-04-09 VSMC mokinių darbai virtualiai velykinei parodai

2020-03-31 “Kolega kolegai” – mokymai apie Office 365 paketo galimybes

2020-03-23/27 „Kolega kolegai“ – mokymų sesija apie atnaujintos MOODLE aplinkos galimybes