Gimnazijos nuotolinė veikla

2021-01-14 Paminėjome Sausio 13-osios trisdešimtmetį

2021-01-14 VSMC mokiniai uždegdami žvakutes dalyvavo pilietinėje akcijoje “Atmintis gyva, nes liudija” (nuotraukos)

2021-01-08 Integruotas mokyklinis istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, gimtųjų kalbų (rusų, lenkų) ir dailės projektas “Aš – Tavo Laisvė”

2021-01-08 Mokinių laiškai, skirti Laisvės gynėjams

2021-01-08 Virtualus stendas, skirtas Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui

2020-12-23 Virtualus stendas “Moterys matematikos istorijoje” 

2020-12-22 Virtuali ekskursija po VU biblioteką ir architektūrinį ansamblį

2020-12-22 Mokyklinis projektas “Mūsų mokytojai-emeritai”

2020-12-18 Virtuali lietuvių kalbos ir literatūros pamoka “Literatūrinis Žvėrynas: S. Moniuškos g. – estetinio lavinimo skyrius”

2020-12-18 Virtuali paroda. Mokinių kalėdiniai sveikinimai užsienio kalbomis

2020-12-15 Virtuali integruota anglų ir rusų kalbų pamoka “Šekspyro gyvenimas ir kūryba”

2020-12-14 Virtuali VSMC mokinių piešinių paroda “Žiemos raštai”

2020-12-14 Virtuali integruota užsienio kalbų (anglų, vokiečių) pamoka “Kalėdų tradicijos”

2020-12-14 Virtualios pamokos “Kalėdų tradicijos” vaizdo medžiaga

2020-12-07 Virtuali užsienio (vokiečių) kalbos pamoka „Kokiose šalyse yra kalbama vokiškai?“

2020-12-04 Virtuali pamoka Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje

2020-12-01 Pasaulinės kovos su AIDS kovos dienos virtualus stendas

2020-11-27 Virtualių netradicinių matematikos pamokų ciklas apie sinusų teoremos taikymą “Struvės geodezinis lankas“

2020-11-27 Tęstinė integruota etikos, dailės ir muzikos pamoka “Viduramžių filosofija ir menas”

2020-11-27 Integruotos etikos, dailės ir muzikos pamokos “Viduramžių filosofija ir menas” vaizdo medžiaga

2020-11-27 Virtuali pamoka-ekskursija į V. Kasiulio muziejų

2020-11-25 VSMC I-IV klasių mokinių darbų virtuali paroda “Ornamentai ir simboliai”, skirta tautodailės metams paminėti

2020-11-23 Dalyvavome 21-ojoje suaugusiųjų mokymosi savaitėje

2020-11-19 VSMC inicijuoto šalies kūrybinio plakatų projekto “Mano mokykla”, skirto 2020-iesiems – bendruomenių metams ir suaugusiųjų mokymosi savaitei, virtuali mokinių darbų galerija

2020-11-17 Virtuali integruota istorijos ir fizikos pamoka “Lietuvos elektros energetikos istorijos raida”

Virtualios integruotos istorijos ir fizikos pamokos vaizdo medžiaga

2020-11-16 Kūrybinių dirbtuvių “Haiku mokyklai” darbų virtualus stendas

2020-11-12 Virtuali pamoka-ekskursija į VU Zoologijos muziejų

2020-11-11 VSMC mokiniai laikė LR Konstitucijos egzaminą

2020-11-05 Virtuali integruota biologijos – lietuvių kalbos ir literatūros pamoka IV B, IV C klasėje “Paukščiai A. Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“

2020-10-22 Integruota užsienio (anglų ir rusų) kalbų pamoka „Auksinis Ruduo/ Golden Autumn/ Золотая осень“ netradicinėje aplinkoje, Eduardo Balsio skvere Žvėryne

2020-10-16 Virtuali pamoka-ekskursija į Energetikos ir technikos muziejų

2020-10-14 Virtuali lietuvių kalbos ir literatūros pamoka “Lietuvos didžioji kunigaikštienė, Lenkijos karalienė Barbora Radvilaitė”

2020-10-10 Virtuali ekskursija į nacionalinę M. Mažvydo biblioteką

2020-06-12 Virtuali ekskursija į Vilniaus senamiestį

2020-06-11 Virtuali integruota lietuvių kalbos, etninės kultūros, istorijos, dailės ir IKT  pamoka Lietuvos nacionaliniame muziejuje „Tautinis kostiumas-graži ir nesenstanti mada“

2020-06-11 Virtualios pamokos “Tautinis kostiumas – graži ir nesenstanti mada” vaizdo medžiaga

2020-06-11 Gedulo ir vilties diena. VSMC mokiniai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos “Vilties aitvaras”

2020-06-11 Pilietinės iniciatyvos “Vilties aitvaras” vaizdo medžiaga

2020-06-10 Virtuali integruota biologijos, chemijos, geografijos ir dailės pamoka “Gamtos įvairovė ir formos” 

2020-06-10 Virtuali pamoka Nacionaliniame taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

2020-06-09 Sveikatingumo diena “Sporto ir sveikos mitybos įtaka sveikatai”

2020-06-08 Virtualių integruotų matematikos, geografijos ir fizikos pamokų ciklas „Matavimai gamtoje“

20-06-05 Virtuali integruota dailės ir užsienio kalbos (rusų) pamoka “Impresionizmas”

2020-06-04 Virtualių integruotų biologijos ir chemijos pamokų ciklas „Gintaras – unikalus mūsų šalies lobis“

2020-06-04 Virtualiai vykdyto užsienio kalbos (vokiečių) projekto “Vokiškai kalbančios šalys XIX-XX amžiuje” vaizdo medžiaga

2020-06-042020-06-02 Trumpalaikis integruotas mokyklinis projektas „Gėlės Vilniaus gatvių pavadinimuose“

2020-06-02 Trumpalaikio integruoto mokyklinio projekto „Gėlės Vilniaus gatvių pavadinimuose“ pristatymas

2020-06-02 Trumpalaikio integruoto mokyklinio projekto “Gėlės Vilniaus gatvių pavadinimuose” pristatymas

2020-06-01 Tęstinis mokyklinis integruotas biologijos, geografijos, chemijos ir dailės projektas “Gamtos įvairovė ir formos”

2020-05-28 VSMC organizuotų Vilniaus m. suaugusiųjų gimnazijų kūrybinių dirbtuvių “MENASišNAMŲ” mokinių darbai, skirti virtualiai parodai

2020-05-28 Virtuali pamoka Valstybės pažinimo centre

2020-05-28 Mokyklinis integruotas etikos bei lietuvių kalbos ir literatūros projektas „Vilniaus Gaono metai“

2020-05-28 IV C klasės mokinės Evos Janos Zacharevič projekto “Vilniaus Gaono metai” pristatymas

2020-05-28 Gegužės 31-oji – pasaulinė diena be tabako (informacija virtualiam stendui)

2020-05-27 VSMC mokinių komanda – šalies projekto „Literatūrinė Lietuva“ 2019-2020 m. m. etapo nugalėtoja

2020-05-27 Padėka VSMC komandai

2020-05-27 Virtuali integruota užsienio (anglų ir vokiečių) kalbų pamoka-ekskursija Vilniaus rotušėje

2020-05-27 Virtuali integruota užsienio (anglų ir vokiečių) kalbų pamoka-ekskursija „FOTOGRAFIJA IR SPAUDA/ PHOTOGRAPHY AND PRESS/FOTOGRAFIE UND PRESSE“

2020-05-27 Virtualus stendas, skirtas Tėvo dienai

2020-05-25 Virtuali pamoka Žvėryno Znamenskio cerkvėje

2020-05-25 Trumpalaikio mokyklinio užsienio ir lietuvių kalbų projekto mokinių darbai virtualiam stendui

2020-05-22 Virtuali ekskursija moderniajame Vilniuje: kur klaidžiojo J. Kunčino Tūla?

2020-05-22 Netradicinės matematikos pamokos „Pažink statistiką“ Statistikos departamento virtualioje aplinkoje

2020-05-20 Virtuali integruota užsienio kalbų (anglų ir rusų) pamoka „Kelionės/ Travelling/ Путешествия“

2020-05-20 Virtualios integruotos užsienio kalbų (anglų ir rusų) pamokos „Kelionės/ Travelling/ Путешествия“ vaizdo medžiaga

2020-05-18 Integruotas mokyklinis istorijos, dailės, etikos ir muzikos projektas „Mes – europiečiai: Italija“

2020-05-18 Integruoto mokyklinio istorijos, dailės, etikos ir muzikos projekto „Mes – europiečiai: Italija“ vaizdo medžiaga

2020 05 12  Virtuali integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka VGTU fundamentaliųjų mokslų fakultete

2020-05-12 “Kolega kolegai” – tarptautinio projekto Erasmus + KA1 „Edukacinių aplinkų, skatinančių suaugusiųjų mokymąsi ir mažinančių atotrūkį, plėtojimas“ sklaida

2020-05-08 Integruota virtuali istorijos, dailės ir geografijos pamoka „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių istorija ir kultūrinis paveldas“ Valdovų rūmuose

2020-05-08 Virtuali pamoka Gėtės instituto e. medijų platformoje

2020-05-07 Virtuali integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Lietuviškas žodis: istorija ir literatūra XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje“

Virtualios integruotos istorijos ir lietuvių kalbos pamokos „Lietuviškas žodis: istorija ir literatūra XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje“ medžiaga

2020-05-07 VSMC mokinė – šalies Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso nugalėtoja

2020-05-05 Netradicinė virtuali pamoka Mo modernaus meno muziejuje

2020-05-05 Impresionizmas (integruoto mokyklinio projekto medžiaga)

2020-05-04 Pamokos tema „Mąstyk ir stebėkis“. Parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Oksana Aleknavičius.

2020-05-04 „Kolega kolegai“ – mokymų sesija apie atnaujintos MOODLE aplinkos galimybes

2020-05-04 Menas prieš koronavirusą – pasaulio menininkų ir VSMC mokinių refleksijos covid-19 tema (medžiaga virtualiai parodai)

2020-05-03 Motinos diena (medžiaga vitualiam stendui)

2020-04-30 Virtuali užsienio kalbos (anglų) pamoka Žvėryne

2020-04-23 Netradicinė integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Šeimos finansai – nuo ko pradėti“ Swedbanko virtualioje erdvėje

2020-04-23 Integruotas etikos ir geografijos projektas „Vilnius kaip kraštotyros objektas“

2020-04-21 Tarptautinė triukšmo suvokimo diena (medžiaga virtualiam stendui)

2020-04-17 Stačiatikių Velykų tradicijos (medžiaga virtualiam stendui)

2020-04-16 Pamoka netradicinėje erdvėje A. Puškinas ir Lietuva

2020-04-16 Pamokos A. Puškinas ir Lietuva papildoma vaizdo medžiaga

2020-04-12 Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena (medžiaga virtualiam stendui)

2020-04-11 Akių stiprinimas (prevencinė priemonė mokiniams ir mokytojams, ilgai dirbantiems su kompiuteriu)

2020-04-10 VSMC mokinių sveikinimai užsienio kalbomis

2020-04-09 VSMC mokinių darbai virtualiai velykinei parodai

2020-03-31 “Kolega kolegai” – mokymai apie Office 365 paketo galimybes

2020-03-23/27 „Kolega kolegai“ – mokymų sesija apie atnaujintos MOODLE aplinkos galimybes